ЗАРЯДНИ ЗА КАРИ

ГАМАТА ЗАРЯДНИ ЗА ТЯГОВИ БАТЕРИИ EPKar

EPKar са с характеристика осигуряваща оптимален заряден процес  според инструкцията за експлоатация на тягова акумулаторна батерия.

Допуска заряд по всяко време ежедневно без да се отчита степента на разреденост и без да се развият капачките на елементите на батериите.

 Адаптивните свойства на зарядното устройство към състоянието на зареденост, позволяват батериите да остане включена на подзаряд неограничено дълго време.

Благодарение на микро циклите заряд-разряд се извършва активна десулфатизация и изравняване на клетките на батерията без презареждане. Батерията поддържа максималния си капацитет и зареденост на 100%.

Диференцираният контрол на напрежителният градиент осигурява оптимизация на заряда според температурата на батерията с минимално газоотделяне, не допуска презаряд,  икономисва енергия и не се налага често доливане на вода.

Еднаквостта на клетките гарантира пълното им симетрично натоварване и добри динамични характеристики на електрокара.

Намаляват ремонтите поради липса на сулфатизация.

Експлоатацията и поддръжката са изключително облекчени.

Не се изисква квалифициран персонал и време за измерване контрол

и наблюдение.

Живота на батерията превишава предписания от производителя.

 • стабилизирани параметри;
 • управляемо по ток с комбинирана зарядна характеристика;
 • с пулсиращ или реверсивен ток;
 • отчита заредеността и температурата на акумулаторната батерии;
 • позволява частични междинни заряди по всяко време;
 • коригира зарядната характеристика в зависимост от температурата на акумулаторната батерия;
 • позволява неограничен по време подзаряд .

ОПЦИИ:

 • да бъде универсално, да зарежда различни по напрежение капацитет вид и технология акумулаторни батерии – AGM; GELL; Li-ion; LiFePO4
 • да осъществява активен разряд на акумулаторната батерия с цел тест и или рециклиране
 • да осъществява рекуперация на енергията от разряда в захранващата мрежа или в буферна акумулаторна батерия
 • да притежава интерфейс за работа в компютърна мрежа
 • да бъде с дистанционен GSM контрол и управление
 • да бъде съвместимо с BMS система за поелементен или поблочен контрол
 • да работи с алтернативни първични енергоизточници

 

Филтри
Филтри
Капацитет на акумулаторната батерия
Максимален изходен ток
Номинално напрежение на акумулаторната батерия
Конструктивно изпълнение
Захранващ токоизточник
Цена (ниска към висока)