VKK 48V/60-180A Устройство за кабелкар

0,00 BGN
Product options
Please choose:
The product is added to shopping cart

Токоизправител VKK 48V/60 ¸ 180A осигурява постояннотоково DC захранване на електро транспортни съоръжения с 48VDC ±15% /60А до 180А при наличие на мрежово 3х380VAC ±10% напрежение.

Properties
Максимален изходен ток
160A
Конструктивно изпълнение
Трансформаторно
Захранващ токоизточник
Трифазен AC 3x380V
Description

 1. Захранващо напрежение - 3х380VAC ±10% + N
 2. DC изход - 48V
 • Изходно напрежение  - 48VDC ±15%
 • Регулиране на изходното напрежение /стъпално превключване на изводи/  - Unom ±10%
 • Номинален продължителен изходен ток - 60А
 • Максимален пиков ток  - 240А
 • Изходен ток в ПВ режим 25%  - 180А
 • Максимална входна мощност   - 12kW
 1. Включване , изключване и защита от претоварване

        и късо съединение във вторичната страна  - Мрежов автоматичен прекъсвач 32А

 1. Охлаждане - Въздушно естествено. Принудително въздушно над 60оС на силовите елементи
 2. Термична защита на силовите елементи 100оС
 3. Работна температура   -     -20оС до +50оС
 4. Клас на защита - I
 5. Степен на защита - IP20   
 6. Габаритни размери - 580х360х270mm
 7. Тегло - 48kg   

 

Quick Order Without registration
The order is sent. We will call you for more information.