Blog

22 March 2022
ТРИ СЪДБИ-ЕДНО РЕШЕНИЕ: ,,РЕГЕНЕРАЦИЯ,,

Човек и добре да живее, се разболява. Автомобилът колкото и внимателно да го караш, се поврежда. Акумулаторът колкото и правилно да го обслужваш и зареждаш, една студена сутрин те предава. За човека има лекари и болници за диагностика, лечение и физиотерапия. За автомобилите има смяна на масла, ремъци, гуми,технически прегледи и сервизи. За акумулаторите има апаратура за тестване, десулфатизация и регенерация – има РЗТУ! И понеже не съм доктор или автомонтьор, а инженер- кибернетик ще ви запозная с методите за автоматично тестване и регенериране на акумулатори с помощта на универсалната комплексна система за тестване и обслужване на акумулаторни батерии РЗТУ80/120М

[read more]
9 October 2019
НЯКОИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗБОР НА ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

Като конструктор с 42 годишен опит в проектирането и производството на зарядни устройства за тягови батерии ще се опитам да помогна за избор на подходящо зарядно устройство спрямо конкретните потребности. В таблицата са изброени многобройни параметри, които трябва да се отчитат при избор на оптимално зарядно устройство за тягови акумулаторни батерии.

[read more]
9 October 2019
ЗАРЯДНИТЕ УСТРОЙСТВА ПЕЧЕЛЯТ или ГУБЯТ ВРЕМЕ И ПАРИ ?

Настоящият обзор не е строго научен, а по скоро е споделяне на 30 годишен натрупан опит от изследвания на различни зарядни режими и зарядни устройства (ЗУ) за оловни тягови акумулаторни батерии (ТАБ) –с цел облекчена експлоатация и удължен живот.

[read more]
9 November 2014
У ПЕРНИШКО

Зима е! Навонка е тевно. Псетата вият на вук. Тате е обикрочил копторо и маа спръжа. Аку, нека маа – има си „Акутоник” и москвето пали от раз. Аку е студ. „Акутоник” пали от моторо до тиро! Разбрахте ли нещо?

[read more]
9 November 2014
Нов век – нов подход към акумулаторите

21 век – ново поколение автомобили, нови акумулатори. Какво налага да сменим и зарядните за тях? Защо е необходимо да ползваме зарядно след като редовно , ежедневно ползвам автомобила и батерията се зарежда от него? Защо трябва да си сменям зарядното, ако имаме старо , което е служило 20 г чудесно?

[read more]