ТРИ СЪДБИ-ЕДНО РЕШЕНИЕ: ,,РЕГЕНЕРАЦИЯ,,

22 март 2022

 

                                                       ТРИ СЪДБИ-ЕДНО РЕШЕНИЕ:  ,,РЕГЕНЕРАЦИЯ,,

 

          Човек и добре да живее, се разболява.

          Автомобилът колкото и внимателно да го караш, се поврежда.

          Акумулаторът колкото и правилно да го обслужваш и зареждаш, една студена сутрин те предава.

 

          За човека има лекари и болници за диагностика, лечение и физиотерапия.

          За автомобилите има смяна на масла, ремъци, гуми,технически прегледи и сервизи.

          За акумулаторите има апаратура за тестване, десулфатизация и регенерация – има РЗТУ!

 

          И понеже не съм доктор или автомонтьор, а инженер- кибернетик ще ви запозная с методите за автоматично тестване и регенериране на акумулатори с помощта  на универсалната комплексна система за тестване и обслужване на акумулаторни батерии РЗТУ80/120М

 

 

           Всяка акумулаторна батерия дори най-правилно експлоатираната, след време започва да губи част от своите качества като:

- капацитет, 

-намаляване на максималния пиков ток, 

-повишаване на вътрешното съпротивление, 

-загряване и газоотделяне при заряд, 

-повишен саморазряд, 

-загуба на динамични качества . 

Ако добавим и човешкият фактор при експлоатацията, проблемите идват по-бързо и са по-драстични. 

Всичко това води до съкращаване експлоатационният живот на батериите.

Поради изброеното по-горе се налага периодична оценка  състоянието на акумулаторната батерия чрез провеждане на тест.

 

           Кое налага пълен капацитивен тест?

 

          Батерия със стратифициран електролит показва лъжливи добри параметри и високо напрежение на празен ход при обичаен бърз или частичен тест. За установяване на истинското и състояние необходим пълен капацитивен тест с последващо  изравняващо зареждане.

В зависимост от резултатите на пълния капацитивен тест ако е необходимо се извършва провеждане на цикли заряд-разряд , изравнителен заряд или регенериране. 

Тези мероприятия се налагат с цел отстраняване на сулфатизацията, стратификацията и уплътняването на активната маса особено при високите тягови батерии, при батериите на автомобили с градски режим на експлоатация, при of greet solar system, енергийни складове, онлайн UPS, GSM станции.

 

           Изброените по-горе режими на заряд, изравнителен заряд-разряд, пълен капацитивен тест и регенерация са заложени в универсалната комплексна система за обслужване на акумулаторни батерии тип РЗТУ80/120М.

Чрез прилагане на зарядно-разрядни цикли или други методи на регенерация се постига:

- възстановяване и увеличаване на капацитета,

- намаляване на вътрешното съпротивление,

- повишаване на токовъзприемчивостта.

 

           Разрядът се осъществява по два критерия:

 

- стабилизация по ток или 

-стабилизация по мощност 

до достигане на зададена от оператора гранично напрежение или брой амперчасове.

 

          Зарядът е в два варианта в зависимост от състоянието на акумулаторната батерия:

 

          1.Четиристепенен заряд  при нормални батерии:

Той започва с номиналния ток (не повече от една четвърт от капацитета) и намалява всеки път с 25% след достигане на горно гранично ниво.

 Последната степен на заряда се извършва по W характеристика с ток не повече от 10% от номиналния с периодични включване и изключване при достигане на горна граница.

 Ако не се достигне тази граница по напрежение, тоест градиента на нарастване на напрежението стане 0, се преминава в циклично включване и изключване на заряда с определен напрежителен хистерезис отдолу.

 

          2.При леко сулфатизирани батерии:

Зарядът започва с ток 5% от капацитета и нараства стъпалообразно до достигане на определената напрежителна граница както по-горе или изключване при нулев градиент на нарастване на напрежението.

Този режим продължава със стъпка 25% до достигане на номиналния ток. 

 

          При по-дълбоко сулфатизирали батерии със занижен под 80% капацитет е препоръчително да се извърши регенерация.

 

          Токът в режим на регенерация е импулсен асиметричен с паузи след зарядните импулси и стръмни фронтове при нарастване след разряд. Честотата на комутациите се определя от състоянието на батерията и модулацията е честотно широчинно-импулсна.

Чрез този специален алгоритъм на регенерация с импулсен знакопроменлив асиметричен ток, може да се постигне възстановяване на токопроводящите връзки между активната маса и токоотвеждащите пръти или решетки.

Мощните токови импулси в режимите на реверсивен заряд при регенерация са породени от стръмния фронт на нарастване на зарядното напрежение след микро циклите на разряд и пауза след тях и водят до:

- разграждане на сулфатните кристали в дълбочина на активната маса ,

-подобряват структурата, порьозността и ефективната повърхност на отрицателните плочи. 

Реверса на тока с варираща честота  предотвратява:

- образуването на газови молекули и газов екран между плочите и електролита, 

-разбърква и уравнява плътността на електролита във височина и в целият обем на клетката,

- премахва стратификацията,

-намалява саморазряда, 

-не предизвиква бурно газоотделяне,

-не предизвиква излющване на активната маса, загряване, загуби на вода. 

 

           Всички изброени по-горе режими на заряд, разряд, регенерация, пълен капацитивен тест, могат да бъдат програмирани по време, ток, напрежение, амперчасове, градиент на нарастване, константна мощност, константен ток.

           Приложеният софтуер позволява те да бъдат визуализирани, управлявани и запаметявани с директна или дистанционна връзка на компютър.

 

             В заключение:

 

           Въпреки всеобхватността и универсалността на системата при тестване, регенериране и обслужване на акумулаторните батерии, тя все пак не е панацея за тях и не притежава следните възможности:

-не възстановява падналата активна маса от положителните плочи, 

-не премахва окъсяващи проводящи мостове  и механична деформация на плочите,

- не удебелява и не възстановява кородиралите токопроводящи решетки и пръти от презаряд, както и връзките им с положителните или отрицателни токоотвеждащи мостове,

- не долива вода, 

-не възстановява механични повреди.

 

            Всички тези изброени по-горе режими на тестване и мерки по обслужване на акумулаторните батерии им осигуряват удължаване, дори удвояване живота  при добри експлоатационни параметри.

                                              

             Инж. Неделчо Деветаков