News

9 October 2019
НЯКОИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗБОР НА ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

Като конструктор с 42 годишен опит в проектирането и производството на зарядни устройства за тягови батерии ще се опитам да помогна за избор на подходящо зарядно устройство спрямо конкретните потребности. В таблицата са изброени многобройни параметри, които трябва да се отчитат при избор на оптимално зарядно устройство за тягови акумулаторни батерии.

[read more]
9 October 2019
ЗАРЯДНИТЕ УСТРОЙСТВА ПЕЧЕЛЯТ или ГУБЯТ ВРЕМЕ И ПАРИ ?

Настоящият обзор не е строго научен, а по скоро е споделяне на 30 годишен натрупан опит от изследвания на различни зарядни режими и зарядни устройства (ЗУ) за оловни тягови акумулаторни батерии (ТАБ) –с цел облекчена експлоатация и удължен живот.

[read more]
9 November 2014
У ПЕРНИШКО

Зима е! Навонка е тевно. Псетата вият на вук. Тате е обикрочил копторо и маа спръжа. Аку, нека маа – има си „Акутоник” и москвето пали от раз. Аку е студ. „Акутоник” пали от моторо до тиро! Разбрахте ли нещо?

[read more]